KURUMSAL
Misyon
Siber Güvenlik alanında ileri teknolojiye dayalı, ulusal ve uluslararası faaliyet göstermek.

Evrensel, insan haklarına saygılı, ulusal çıkarlar doğrultusunda kalite ve güvenirliğe odaklı milli projeler geliştirmek. Kamu ve özel sektör bilişimcilerinin birbirileriyle olan ilişkilerini geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmak ve tarafsız, güvenilir ve etkin bir sivil toplum kuruluşu olmak.