KURUMSAL
Hakkımızda

Gelişen dünyada teknoloji hayatımızı kolaylaştırsa da beraberinde bazı sorunları da doğurmuştur. Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen dijital verilerimiz, gizliliğimiz için bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. Bu tehditler, devletler ve kamu kuruluşları için çok daha kritik öneme sahiptir. Kamusal Siber Savunma Derneği, kamu kurumlarinda özellikle siber tehlikelere karşı farkınladalık yaratmak, kamu kurumlarının siber saldırılardan korunması için alinabilecek önlemler konusunda farkındalık oluşturmak, siber güvenlik ile ilgili alanlarda çalışan kişiler ile kamu kurumları arasında iş birliği sağlamak, kamu kurumları tarafından elde edilen ve depolanan bilginin korunmasına katkıda bulunmak, bilgi güvenliğinin sağlanması ve sağlamlaştırılması noktasında, başta kamu kurumları olmak üzere kurumları ve kişileri uyarmak ve onları bilgilendirmek, kamu yararına siber güvenlik projeleri geliştirmek, alınacak önlemlerde ve bilişim suçlarıyla mücadele edilmesinde kurumlara destek vermek ve yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.